CZ | SK| PL
Geosyntetické výrobky se používají při výstavbě dálnic, letišť, komunikací různého druhu, parkovišť, svahů, náspů, drážních těles, břehů moří, řek, jezer, umělých vodních nádrží a kanálů, opěr mostů a viaduktů. Používají se také při výstavbě skládek komunálních odpadů a skládek látek nebezpečných pro okolí.
Geosyntetické výrobky se používají jako separační vrstva, filtrační vrstva, drenáže, zpevňující vrstva (výztuž), těsnící vrstva, ochranná vrstva a zabezpečení proti erozi.